23-01-10

Symbolen in de evolutie van de rassen


Symbolen en hun inwerking in het bewustzijn van de Mensheid.
Blz. 389 ‘De nieuwe Psychologie’ deel II, van Alice A.Bailey.


b.) Die dromen welke van nature geometrisch zijn en waardoor de persoon zich bewust wordt van die fundamentele patronen, vormen en symbolen welke de blauwdrukken van de oorspronkelijke typen zijn, het evoluerend proces bepalend en ten slotte de verstoffelijking bewerkstelligend. Tevens zijn zij de grote symbolen van ’s mensen ontplooiend bewustzijn. De erkenning, bijvoorbeeld, van het punt, de lijn, de driehoek, het vierkant, het kruis,( • ─ ∆ □ † ) en de vijfhoek en soortgelijke symbolen is eenvoudig de erkenning van een verbinding met, en een fundering op, zekere lijnen van kracht welke tot op heden het evoluerend proces hebben bepaald. Er zijn zeven zulke vormen, geleidelijk ontstaan en erkend in ieder ras.

Voor onze tegenwoordige doelstellingen zijn er derhalve een-en-twintig fundamentele symbolen welke in geometrische vorm de begrippen omvatten waardoor de Lemurische, de Atlantische en de Arische beschaving worden bepaald. Het is interessant te beseffen dat er nog veertien moeten komen.

De reeds ontstane symbolen liggen diep in ’s mensen bewustzijn geworteld en leiden, bijvoorbeeld, tot het voortdurend gebruik van het kruis in zijn vele verscheidene vormen.


Twee symbolen
nemen in deze tijd vorm aan als basis voor de aanstaande beschaving. Deze zijn de lotus en de brandende fakkel. Vandaar dat herhaaldelijk deze twee symbolen in het dagelijkse leven van meditatie en in het droomleven van de wereldaspirant verschijnen.
----------------------------------------------

Geen opmerkingen: